ჯამლათ გვიდიანი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
მისამართი: თბილისი, მტკვრის ქუჩა N6 (I სადარბაზო II სართული)
ტელეფონის ნომერი: +995 599 296764
ენები: ქართული, გერმანული, ინგლისური, რუსული;
ელ. ფოსტა: 1. gvidiani_office@yahoo.com 2. jgvidiani@yahoo.de

ადვოკატის შესახებ:
სამართლის დოქტორანტი, სამართლის მაგისტრი (L.L.M zu köln); მომსახურების სფერო: საკონსტიტუციო სამართალი, საერთაშორისო სამართალი (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოები - ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი), ბავშვთა უფლებები (სპეციალიზირებული ადვოკატი), სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლი, მოქალაქეობისა და მიგრაციის, სამოქალაქო აქტების, უძრავი ქონების (მიწის) რეგისტრაციის, საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალთან დაკავშირებული საკითხები.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი