გიორგი ჭუაძე

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
მისამართი: ქ.თბილისი
ტელეფონის ნომერი: 599 986 386
ენები: ქართული, რუსული
ელ. ფოსტა: g.chuadze@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით. სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართლისა და სხვა კატეგორიის საქმეებზე მოქალაქეთა და ორგანიზაციათა კონსულტირება, წარმომადგენლობა და უფლებების დაცვა. ასევე არასრულწლოვანთა მონაწილეობით მართლმსაჯულებს განხორციელებისას და ბავშვთა უფლებებთან (სამოქალაქო) დაკავშირებულ საქმეებზე უფლებათა დაცვა, წარმომადგენლობა და კონსულტირება.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი