გვანცა სებისკვერაძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 599683423
ენები: ქართული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: lawyer.gvantsasebiskveradze@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ადვოკატი გვანცა სებისკვერაძე გახლავთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზებული ადვოკატი, კერძო სამართლის მაგისტრი. საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ სამართალში. საქმიანობის მიმართულებებია: ვალდებულებითი სამართალი; სანივთო (ქონებრივი) სამართალი; შრომის სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, სასამართლო ინსტანციებში ინტერესების დაცვა, წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და სხვა.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი