სოფიო ბერძენიშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, ალ .ყაზბეგის გამზ. 24
ტელეფონის ნომერი: 555225922
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: sofo_berdzenishvili@mail.ru

ადვოკატის შესახებ:
1. 2008 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სერთიფიცირებული ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში); 2. ტრენინგი/სემინარი - სამოქალაქო სამართლის განხრით –სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი; 3. ტრენინგი/სემინარი - ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა – სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი; 4. ტრენინგი/სემინარი - ადვოკატის პროფესიული ეთიკა და მისი სამართლებრივი ასპექტები, საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის; 5. ტრენინგი/სემინარი – ადამიანის ძირითადი უფელებები და თავისუფლებები, ევროპული კონვენციის და ქართული კანონმდებლობის ანალიზი; 6. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული სწავლების ცენრტი ,, გარანტი” - სასწავლო კურსის გავლა. 7. 01.12.2010 წლიდან - 2012 წლამდე შპს „ქართული აუქციონი"–ს დირექტორი, სპეციალისტი; 8. 01.12.2012 წლიდან ადვოკატი/იურისტი, საადვოკატო ბიურო „მიგრიაული და პარტნიორებში სამოქალაქო ადმინისტრაციული მიმართულებით; 9.2021 წლიდან დამატებითი სპეციალიზირებული ბავშვთა უფლებები (სამოქალაქო);
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი