გელა პერტია

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ.ხობი, თბილისი
ტელეფონის ნომერი: 579172183
ენები: ქართული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: gelapertia96@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
გელა პერტი,ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალობა. სიითი ნომერი 9768
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი