ჯოხაძე თამარი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 597700101
ელ. ფოსტა: 7jokhadze@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
თამარ ჯოხაძე დაიბადა 1995 წლის 14 მარტს ქალაქ თბილისში. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ხოლო 2020 წელს მიენიჭა სამართლის მაგისტრის ხარისხი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. თამარ ჯოხაძემ წარმატებით დაიცვა ხარისხი თემაზე "მტკიცებულებების შეფასება სისხლის სამართლის პროცესში". თამარ ჯოხაძე საქმიანობს საერთო სპეციალიზაციის განხრით, მოგებული აქვს არა ერთი სისხლის სამართლის საქმე. მისი გამოცდილება, გარდა საადვოკატო საქმიანობისა, აგრეთვე მოიცავს სასამართლო სისტემაში მუშაობას 2019-2021 წლებში. თამარ ჯოხაძე არის "საჯარო გამოსვლების ჩემპიონატის" გამარჯვებული; მას გავლილი აქვს არა ერთი კურსი/ტრენინგი - ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნულ ბიუროში სასამართლო ექსპერტიზის, კრიმინალისტიკის, კრიმინოლოგიის, სასამართლო გადაწყვეტილებათა გასაჩივრებისა და განხილვის თავისებურებები სააპელაციო ინსტანციაში, საარჩევნო ადმინისტრატორის, სახელმწიფო შესყიდვების და სხვ. თემებზე; თამარ ჯოხაძეს მონაწილეობა აქვს მიღებული არა ერთ ლოკალურ თუ საერთაშორისო კონფერენციასა და მოდელირებაში. ჩაბარებული აქვს: ადვოკატთა საკვაალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით; პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა; კონტაქტი: https://facebook.com/Jokhadzetamari
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი