გრიგოლ მუმლაძე

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქ. #15, სართ. 2
ტელეფონის ნომერი: +995597 527362
ენები: ქართული, რუსული, გერმანული
ელ. ფოსტა: gmumladze@glcc.ge
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი