შოთა შოშიაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, ზ. ჟვანიას N2
ელ. ფოსტა: advocateshota@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
განათლება: ბაკალავრის ხარისხი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი. მაგისტრის ხარისხი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კეძრო სამართლის პროგრამა. მაგისტრის ხარისხი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო (ბიზნეს) სამართლის პროგრამა. დამატებითი სპეციალიზაცია - ბავშვთა უფლებები (სამოქალაქო).
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი