ხუროშვილი ზაზა

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 599920916
ენები: ქართული, რუსული
ელ. ფოსტა: zazaxn@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი