პაპუაშვილი ნატო

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქ. N123
ტელეფონის ნომერი: 577220508
ენები: ფრანგული ენა, რუსული ენა
ელ. ფოსტა: papuashvili-n@mail.ru

ადვოკატის შესახებ:
 2002 წელს წარჩინებით, დაამთავრა საქრთველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტუტუტის იურიდიულ ფაკულტეტი და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.  30.09.2002 წლიდან მუშაობდა რ/კ პიროვნების უფლებათა დაცვის ორგანიზაციაში ადვოკატად სამოქალაქო სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით.  18.05.2006 წელს გაიარა ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის’’ საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით და შესაბამისად გახლავთ სერთიფიცირებული დამოუკიდებელი ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგში.  24.06.2010 წელს გაიარა ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის’’ საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით.  2017 წელს გაიარა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზირებული კურსი და მიიღო დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.  2018 წელს გავლილი კურსის საფუძველზე გახლავთ მენტორი ადვოკატი.  2018 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში ,,ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი“-ს წევრი“.  2018 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში ,,ადვოკატის სოციალურის დაცვის კომიტეტი“-ს წევრი.  2018 წელს გაირა მენტორ ადვოკატთა ტრენინგი და შესაბამისად არის მენტორი ადვოკატი. 2002 წლიდან დღემდე გახლავთ დამოუკიდებელი ადვოკატი სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დარგში, ასევე არასრულწლოვნთა მართლმსაჯულებაში. ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დაარსებიდან მისი ლიცენზირებული წევრია ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, სიითი N 1905. აქვს ადვოკატად მუშაობის 17 წლის გამოცდილება და სტაჟი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი