ალექსანდრე სვანიძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, პლატონ იოსელიანის ქ. #30, ბლოკი "ბ"
ტელეფონის ნომერი: 593410074
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: al.svanidze@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
წარმოვადგენ იურიდიულ კომპანია - მიგრაციის და თავშესაფრის კონსალტინგის დამფუძნებელ პარტნიორს. ვეწევი მომსახურებას, მიგრაციის, სამოქალაქო,ადმინისტრაციული, სამეწარმეო და შრომის სამართლის სფეროებში.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი