გულო დილავერიძე

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. ბათუმი, დ. აღმაშენებლის 13, მე-2 სართული ოფისი N1
ტელეფონის ნომერი: (+995)597858568
ენები: მშობლიური
ელ. ფოსტა: gulo.dilaveridze@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სამეწარმეო, სისხლის და შრომის სამართალი, ბავშვის უფლებები: - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (სისხლი), ბავშვთა უფლებები (სამოქალაქო). საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, სამედიცინო სამართალი. მოქალაქეობა, ბინადრობა, სათამაშო ბიზნესის ნებართვები/ლიცენზიები და სხვა. სასამართლო წამომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში. პრაქტიკოსი იურისტი 2015 წლიდან დღემდე.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი