ქრისტინე ოქროპირიძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქალაქი მცხეთა, სამხედროს (მუხრანის) ქუჩა N28
ტელეფონის ნომერი: 555422120
ენები: ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: kristine.okropiridze.office@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზებული პირი. ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი