ბესიკ ღვინჯილია

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
ტელეფონის ნომერი: 599340299
ენები: ქართული და ინგლისური.
ელ. ფოსტა: gvinjilia2@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
არაერთი გამამართლბელი საქმის ადვოკატი. ⚖უფასო იურიდიული კონსულტაცია! ✅ სისხლის სამართლის საქმეებზე ✅ ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე ✅ სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე ✅განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება და მემკვიდრეობა ✅მშობლის უფლების შეზღუდვა ✅ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებული საქმეები ✅უძრავ ქონებასთან და სესხთან დაკავშირებული დავები ✅უძრავი ქონების პრივატიზაცია და რეგისტრაცია ✅შრომითი დავები ✅საქართველოს ბინადრობის და მოქალაქეობის მიღება ✅ადმინისტრაციული დავები ✅ლიცენზიების და ნებართვების მოპოვება ✅დებიტორული დავალიანების ამოღების წარმოება ✅სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია და დაპატენტება ✅იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა და ანალიზი ✅კომპანიების რეგისტრაცია ✅კომპანიის პარტნიორთა კრებების ორგანიზება ✅სხვა. 📣ჩვენი მომსახურება განკუთვნილია ყველა კატეგორის პირებისთვის. იურიდიული კონსულტაციის და მომსახურების მიღება შეგიძლიათ ყოველ დღე. 🔖-50% ფასდაკლება საადვოკატო მომსახურებებზე სოციალურად დაუცველებს, მარტოხელებს, ვეტერანებს, პენსიონრებს და პედაგოგებს. ⚖მომსახურებას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი