სალომე სამხარაძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქუთაისი,რობაქიძის ქ. N 3
ტელეფონის ნომერი: 599805475
ენები: ინგლისური,რუსული

ადვოკატის შესახებ:
სამუშაო ადგილი-შპს ალიანსი
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი