გოჩა გარუჩავა

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, ცოტნე დადიანის 7 მე-3 სართული ა311 ოთახი
ტელეფონის ნომერი: +955571464651
ელ. ფოსტა: garuchavagocha@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
2004 წლიდან ადვოკატი, 2006 წლიდან ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, 2019 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომისის წევრი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომიტეტის წევრი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატთა დაცვის სოციალური კომიტეტის წევრი; მენტორი ადვოკატი; მუშაობის სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია, საგადასახადო და სამეწარმეო სამართალი, მემკვიდრეობითი სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, იურიდული კომპანიის შპს,,საიმედო საკონსულტაციო ჯგუფის,, დირექტორი, შპს,,სამოქალაქო საქმეთა თბილისის მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის,, თავმჯდომარე. სერთიფიკატები: პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო სერტიფიკატი, აშშ სახელმწიფო საბაჟო დეპარტამენტის სერტიფიკატი, მართვის ევროპული უმაღლესი სკოლის ESM სერტიფიკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საპატიო სიგელი. საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს ზოგადი აუდიტის სერთიფიკატი, შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის უძრავი ქონების და მოძრავი ქონების შემფასებელის სერთიფიკატი. აუდიტორული საქმიანობა, 2009 წლიდან აუდიტორული კომპანია შპს,,გგ აუდიტ ჯორჯიას,, დირექტორი, 2016 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის წევრი. სამუშაო გამოცდილება - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის აუდიტისა და მოკვლევის სამმართველოს საბაჟო დეპარტამენტის საფინანსო განყოფილების უფროსი უფროსი, კონტროლის პალატის მთავარი კონტროლიორი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი