ჯაბა კოჭლამაზაშვილი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ.თბილისი
ტელეფონის ნომერი: 555000876
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: jaba.kotchlamazashvili@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ჯაბა კოჭლამაზაშვილი სამართლის მაგისტრი (MA) სისხლის სამართლის სპეციალისტია. იგი ამავდროულად არასრუწლოვანთა მართლსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატია. მისი სამუშაო გამოცდილება სასამართლო სისტემას უკავშირდება. სისხლის სამართლის სფეროში მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მოიცავს: სისხლის სამართლის პროცესს, ის მოქმედი ადვოკაიტია, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებს. გარდა აღნიშნულისა, მისი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს დანაშაულში თანამონაწილეობის სამართლებრივი ინსტიტუტი. ამასთან იგი აქტიურად არის ჩართული ტრენინგ საქმიანობაში. ჯაბა კოჭლამაზაშვილი ასევე გთავაზობთ წარმომადგენლობას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივრის შედგენის კუთხით. ჯაბა კოჭლამაზაშვილი სამართლებრივ მომსახურებას ქათულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე ახორციელებს.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი