ძიმისტარიშვილი უჩა

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამეწარმეო სამართალი
მისამართი: თბილისი, მელიქიშვილის 10, VI სართული
ტელეფონის ნომერი: 577380101
ენები: ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: u.dzimistarishvili@ccl.ge
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი