სალომე კალაიჯიშვილი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვაზისუბნის 1-ლი მ/რ, თეოფანე დავითაიას ქუჩა
ტელეფონის ნომერი: +995 571 452 560
ელ. ფოსტა: lawyersalomekalaijishvili@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
საერთო და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი 2018 წლიდან. ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის წევრი 2019 წლის აპრილიდან. 2017 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. 2019 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით. 2018 წელს მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრის, ხოლო 2020 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ნაშრომი დაცულია თემაზე „მტკიცებულებათა დასაშვებობა სისხლის სამართლის პროცესში/Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings“.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი