დავით გელაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: საერთო
მისამართი: თბილისი, თარხნიშვილის 2, ვერე ბიზნეს ცენტრი
ტელეფონის ნომერი: 2 54 58 45; 2 18 81 88
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: DGelashvili@bdo.ge

ადვოკატის შესახებ:
დავით გელაშვილი 2004 წლიდან ეწევა იურიდიულ პრაქტიკას BDO-ში. იგი არის კომპანია ბიდიოს პარტნიორი ლეგალის მიმართულებით, ასევე გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული ლექტორი. დავითი მრავალი წელია წარმატებით ეწევა იურიდიული პრაქტიკას საგადასახადო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და კერძო სამართლის დავებში; ასევე ადმინისტრაციულ საქმისწარმოებებში, რომელიც მოიცავს ლიცენზიებისა და ნებართვების პროცედურებს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში. ძირითადი პროფესიული გამოცდილებები: Due Diligence, მათ შორის უძრავი ქონების ტრანზაქციებისას, საგადასახადო და სამართლებრივი დაგეგმვა, მსხვილ და კონსოლიდირებულ სატენდერო წინადადებებთან დაკავშირებული სასამართლო და ადმინისტრაციული დავები. საწარმოს რეორგანიზაცია საინვესტიციო პირობების შესაბამისად და საინვესტიციო ვალდებულებების სამართლებრივი მხარდაჭერა.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი