ალექსანდრე ამირხანაშვილი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებელის გამზირი N 80-9
ტელეფონის ნომერი: (+995) 557 244455
ენები: ქართული; რუსული
ელ. ფოსტა: amirkhanashvili74aa@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი