დავით ზირაქაშვილი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: თბილისი გალის ქ. #1
ტელეფონის ნომერი: 599910811
ენები: ქართული, რუსული, ფრანგული
ელ. ფოსტა: daziraka@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
მაქვს განსაკუთრებული მიღწევეები სამოქალაქო სამართალში, ვალდებულებითი და სამემკვიდრეო კატეგორიის საქმებზე მიღედბულია პრეცენდენტული გადაწყვეტილებები, ადმინისტრაციულ სამართლში და სისხლის სამართალში, განზარხ მკვლელობების და სხვა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებათა კატეგორიის საქმეებზე.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი