გიორგი ჟუჟუნაშვილი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამეწარმეო სამართალი
ტელეფონის ნომერი: +995595098777
ენები: Georgian
ელ. ფოსტა: giorgi.zhuzhunashvili@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი