გიორგი ტიკაძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, ჟ.შარტავას 18
ტელეფონის ნომერი: 555709090
ენები: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული
ელ. ფოსტა: giorgi@tikadze.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი