ბუნტური ლალი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: თბილისი, ყვარლის ქ 109/9
ტელეფონის ნომერი: 551 855 750
ენები: ქართული, რუსული, ფრანგული და თურქული (საბაზისო დონეზე)
ელ. ფოსტა: Bunturi1958@mail.ru
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი