გიორგი ამირანაშვილი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ. N2/ შ. რუსთაველის გამზ. N27
ტელეფონის ნომერი: +995555554444
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: mandamus@lawyer.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი