ნუგზარ მიქელაძე

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ბათუმი ხულოს ქუჩა #9
ტელეფონის ნომერი: 593852525
ენები: ქართული
ელ. ფოსტა: nugzari-miqelaze@mail.ru
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი