ღუღუნიშვილი გოჩა

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ. ხაშური დ. თავდადებულის 77
ტელეფონის ნომერი: 577421427
ელ. ფოსტა: gochaghughunishvili10@gmail. com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი