ხიდურელი კონსტანტინე

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 555-10-19-88
ელ. ფოსტა: kotexidureli@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი