ხურცილავა რობიზონი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 41/32
ტელეფონის ნომერი: 555256020
ელ. ფოსტა: robizon.khurtsilava@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
მომსახურეობის სფერო: სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაცული სამართალი, სისხლის სამართალი, საგადასახდო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი რობიზონ ხურცილავა - არის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. პროფესიით იურისტი, ფლობს სამართლის დოქტორის ხარისხს. სამართლის დიპლომირებული სპეციალისტის დიპლომს (მაგისტრთან გათანაბრებული). გავლილი აქვს 100-სზე მეტი სასერტიფიკატო ტრენინგი როგორც კერძო, ისე საჯარო სამართლის მიმართულებით. 2011 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ხოლო 2021 წლიდან სამოქალაქო სამართალში ბავშვთა უფლებების მიმართულებით სპეციალიზებული ადვოკატი. რობიზონ ხურცილავა არის არაერთი მონოგრაფიისა და სამეცნიერო სტატიის ავტორი. 2023 წლიდან არის მედიატორი და მისი სამედიაციო საქმეთა კატეგორიებია: ვალდებულებითი, სანივთო, საოჯახო, სამემკვიდრეო, შრომითი, საბანკო, სამედიცინო დავები.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი