სიდამონიძე გრიგოლი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი 61, III სართული, თბილისი, საქართველო
ტელეფონის ნომერი: 597000123
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: gr.sidamonidze@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
სპეციალიზაცია: სამოქალაქო, საგადასახადო, შრომის სამართალი, საერთაშორისო ხელსეკრულებები, მოლაპარაკების წარმოება. გრიგოლ სიდამონიძის ძირითადი საქმიანობა კომპანიების კორპორატიული საჭიროებებიდან წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების სამართლერბივი მხარდაჭერაა.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი