გობოსაშვილი მალხაზ

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
მისამართი: თბილისი, რომელაშვილის ქუჩა 20, ბინა 30
ტელეფონის ნომერი: +995 599 272624
ენები: ქართული, რუსული
ელ. ფოსტა: gobosoff@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
1991-1996 წლები - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 2005 წელს - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა. საადვოკატო პრაქტიკის 20 წლიანი სტაჟი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი