ბიჭია მიხეილ

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ. 82
ტელეფონის ნომერი: 599 72 64 34
ენები: ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული, გერმანული
ელ. ფოსტა: bichiamichael@yahoo.com

ადვოკატის შესახებ:
2007 წლიდან ეწევა საადვოკატო საქმიანობას. 2007 წელს ჩააბარა პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა, 2007-2008 წლებში გაიარა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატაში ერთწლიანი სტაჟირება. 2012 წლიდან არის სამართლის დოქტორი. 2010 წლიდან დღემდე მუშაობს სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ამჟამად არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. გახლავთ არაერთი პროფესიული ტრენინგისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე. ამ ეტაპზე არის 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის სამი სახელმძღვანელოსა და ორი მონოგრაფიის ავტორი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი