ჯაფარიძე დავით

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ბათუმი, მარუხის 1 შეს. N1
ტელეფონის ნომერი: 593 52 27 27
ენები: რუსული, იტალიური, თურქული
ელ. ფოსტა: dav.jap.geo@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
Freeman
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი