დანელია კონსტანტინე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, მირიან მეფის N5
ტელეფონის ნომერი: 555 694 694
ენები: ქართული
ელ. ფოსტა: Georgian.lawyer.k.d@gmail.Com

ადვოკატის შესახებ:
1998 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი , სპეციალობით ,,ელექტრული სადგურები'', მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი; 2007 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ნავთობგაზსადენების ექსპლუატაციის ფაკულტეტი, სპეციალობით ,,სამართალმცოდნეობა'' მიენიჭა დიპლომირებული სპეციალისტის აკადემიური ხარისხი;
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი