ბიწაძე თამარ

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N28/6
ტელეფონის ნომერი: 599637873
ელ. ფოსტა: tbitsadze91@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი