ბეჟაშვილი სალომე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: დავით გურამიშვილის განზირი #18ა, ოფისი #3, 0192, თბილისი, საქართველო
ტელეფონის ნომერი: 593223232
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: s.bezhashvili@bbk.ge

ადვოკატის შესახებ:
სალომე ბეჟაშვილი არის საადვოკატო ბიურო BBK - Business and Law დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი. ფლობს მაგისტრის ხარისხს სამართალმცოდნეობაში. არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება საჯარო და კერძო სამართლის მიმართულების მუშაობისა, სახელმწიფო სტრუქტურებსა თუ კერძო კომპანიებში; ​​ ახორციელებს საქმიანობას შემდეგი მიმართულებით: - იურიდიული პირებისათვის - გრძელვადიანი იურიდიული მომსახურება (Outsource Legal Service) - ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის - ერთჯერადი მომსახურება მომსახურების სფეროები: - სამოქალაქო სამართალი - ადმინისტრაციული სამართალი - ბიზნეს სამართალი - შრომის სამართალი - მშენებლობის სამართალი - საკუთრების სამართალი - საოჯახო სამართალი - მემკვიდრეობითი სამართალი - საგადასახადო სამართალი - ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი - სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი - საჯარო სამართალი - სპორტის სამართალი - სამართალდარღვევები - ადმინისტრაციული საქმის წარმოება - არბიტრაჟი, სასამართლო საქმის წარმოება - მედიაცია, დავების მოგვარება - საქართველოსა თუ უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის მიმოხილვა, კვლევა და ანალიზი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი