წკეპლაძე ზურაბი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ.ქუთაისი, ვარლამიშვილის ქ.N18
ტელეფონის ნომერი: 555-65-99-65
ენები: ქართული-მშობლიური, რუსული-თავისუფლად, ინგლისური-თავისუფლად
ელ. ფოსტა: advzura@mail.ru

ადვოკატის შესახებ:
საქმიანობის მიმართულებებია - საბანკო სამართალი, სესხის უზრუნველყოფის სამართალი, სააღსრულებო სამართალი
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი