გაბოძე გიორგი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის 15. ბლოკი 1, სართული 11, #32
ტელეფონის ნომერი: 577218195
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: ggabodze@ymail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი