გურაშვილი თამაზი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: სიღნაღის რ-ნი, სოფ. ტიბაანი 13 ქ. N9
ტელეფონის ნომერი: 599517502
ენები: რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: gurashvilit@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
საადვოკატო პრაქტიკას ვახორციელებ, 1999 წლიდან, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი