ჯანიაშვილი დავით

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: 9 ძმა ხერხეულიძის ქ. 14, 2
ტელეფონის ნომერი: 599857800
ენები: ქართული, რუსული
ელ. ფოსტა: lawjaniashvili@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი