ჭუმბაძე დავით

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ელ. ფოსტა: lawyer.tchumbadze@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი