ქიტოშვილი მაია

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #41, მე-6 სართული
ტელეფონის ნომერი: 599540431
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: manomjo@mail.ru

ადვოკატის შესახებ:
ადვოკატი მაია ქიტოშვილი არის ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით. საადვოკატო პრაქტიკაში ამუშავებს საქმეებს ზოგად სამოქალაქო სამართლის სფეროდან. ქალბატონი მაია ქიტოშვილი გახლავთ საადვოკატო სფეროში 15 წლიანი გამოცდილების პროფესიონალი ადვოკატი, 2004 წლიდან ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. საადვოკატო ბიურო წარმართავს ყვე;ლა სამოქალაქო განხრის საქმიანობას: სახელშეკრულებო (ქირავნობა-იჯარა, გირავნობა-იპოთეკური სესხები,საკუთრების უფლება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებები, და სხვა სახელშეკრულებო ვალდებულებითი ურთიერთობები) საოჯახო (მემკვიდრეობა, განქორწინება, საბინაო), ქონებრივი, ბინათმშენებლობის ამხანაგობები (მშენებლობის დროს/მშენებლის მიერ დარღვეული უფლებების აღდგენა); ადმინისტრაციული; სამეწარმეო (იურდიული და არასამთავრობო იურიდიული პირების რეგისტრაცია, წესდების და წილის შეძენა-გასხვისების ხელსეკრულების მომზადება, საჭირო ოქმების მომზადება, მათ შორის საგადაახადო დავებთან დაკავშირებით.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი