ჩოფიკაშვილი არჩილ

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: საქართველო, თბილისი
ტელეფონის ნომერი: 593100111
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური

ადვოკატის შესახებ:
მომსახურება- საგამოძიებო სამსახურებში, საერთო სასამართლოებში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი