ფეზუაშვილი შალვა

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ.თბილისი, პეკინის ქ.#28
ტელეფონის ნომერი: 558 580 069
ენები: ინგლისური; რუსული
ელ. ფოსტა: shakopezuashvili@yahoo.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი