ოთარაშვილი გიორგი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0114, კრწანისის ქ. 21, ოფისი 44
ტელეფონის ნომერი: +995577283332
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: giorgiotarashvili@icloud.com

ადვოკატის შესახებ:
სამუშაო გამოცდილება: 22.09.2003-01.012004 წლებში - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის, სხდომის მდივანი. 01.012004-01.06.2004 წლებში - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის, სამდივნოს მთავარი სპეციალისტი. 01.06.2004-01.04.2005 წლებში - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის, სხდომის მდივანი. 05.05.2005-07.11.2005 წლებში - თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის, კანცელარიის განყოფილების უფროსი. 07.11.2005-08.06.2010 წლებში - თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის, ბიუროს უფროსი. 16.06.2010-დან დღემდე - ს.პ.ს „გიორგი ოთარაშვილის იურიდიული კომპანიის“ დამფუძნებელი, ხელმძღვანელი. 2010-2011 წლებში - საგანმანათლებლო პროექტი თბილისის საჯარო სკოლებში, „კანონი ჩვენს ცხოვრებაში“ _ ხელმძღვანელი. ტრეინინგები, საკვალიფიკაციო გამოცდები: 2002 წლამდე - სპეციალური პრაქტიკა - საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ქ. თელავის რაიონული და სამხედრო პროკურატურა. 20.01.2002 - ინგლისური ენების შემსწავლელი „International House“-ის სრული კურსი. 22.02.2003 - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 22.06.2004 - სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი, მოსამართლის თანაშემწის სამთვიანი კურსი, პროგრამით გათვალისწინებული გამოცდა. 29.10.2007-16.11.2007 წლებში - ამერიკის შეერთებული შტატები INTERNACIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM - ის (სტუმრად ამერიკაში) პროექტი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ადმინისტრირების პროგრამა. 2007-2008 წლებში - რეზერვისტთა მომზადების პროგრამა, თელავის სასწავლო ბაზა, 503-ე ბატალიონი. 2008-2010 წლებში - USAID სასამართლოს ადმინისტრირების და მენეჯმენტის რეფორმისა და DPK Consulting -ის მირ განხორციელებული პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრი. ამავე პროექტის ფარგლებში 2008 წლის მაისი ვიზიტი ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, CMS სისტემის გაცნობა (საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემა). 25.03.2008 - მოსამართლეების საკვალიფიკაციო გამოცდა. 2009-2010 წლებში - NORLAG -ის (ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის საქართველოში) და PRI -ის (ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის) მიერ ორგანიზებული საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფის წევრი. 16.11.2009-19.11.2009 წლებში - დანიის კავკასიის პროგრამა - 2008-2009 სათანადო მართვის, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გაუმჯობესება საქართველოში, პროექტის ფარგლებში ვიზიტი ირლანდიაში, ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის პროცესი. 31.01.2011-01.02.2011 წლებში - ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამის, არასათანადო მოპყრობისა და დაუსჯელობის აღმოფხვრის, ფარგლებში ჩატარებული საერთაშორისო სემინარი „არასათანადო მოპყრობის საჩივრებთან დაკავშირებული გამოძიების შესაბამისობა ევროპულ სტანდარტებთან“. 21.10.2011-23.10.2011 წლებში - ABA Rule of law initiative პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრეინინგი სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარებაში (შესაბამისი სერთიფიკატით). 15.12.2011-17.12.2011 წლებში - ABA Rule of law initiative პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრეინინგი სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარებაში და იმიტირებული პროცესი (შესაბამისი სერთიფიკატით). 19.07.2012-24.07.2012 წლებში - CEDR-ის ტრეინინგი მედიაციის უნარ-ჩვევებში (შესაბამისი სერთიფიკატით).
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი