ანთაძე ლევან

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ ფოთი, კოსტავას ქ #8
ტელეფონის ნომერი: 593357025
ენები: ქართული ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა
ელ. ფოსტა: antadzelevan@mail.ru
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი