ქურთაული სოფიო

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: 0159 თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ. 1, სართული 10, ოფისი 68 (თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ)
ტელეფონის ნომერი: 577 111 464
ენები: ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: sopho.kurtauli@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ხელოვნური ინტელექტისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გავრცელების შესაძლებლობა (შედარებით–სამართლებრივი კვლევა)“. ჩიკაგო-კენტის ამერიკული სამართლის სკოლის კურსდამთავრებული, მონაწილეობა აქვს მიღებული საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ არაერთ კურსში. სოფიო არის გამოცდილი ტრენერი სააღსრულებო სამართალში, მსოფლიო ბანკის კონტრიბუტორი Doing Business-ის კვლევების ფარგლებში, სოფიო არის სხვადასხვა ნაშრომის ავტორი ქართულ და ინგლისურ ენებზე: მაისი/2018 - შედარებითი კვლევა: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აკრძალვა საქართველოს, სომხეთის და ევროკავშირის კონკურენციის კანონმდებლობების მიხედვით (ქართულენოვანი თარგმანი); აგვ./2017 - შედარებითი კვლევა: PROHIBITION OF ABUSE OF DOMINANT POSITION COMPARATIVE ANALYSIS OF GEORGIAN, ARMENIAN AND EU COMPETITION LAWS; ოქტ./2016 - ანგარიში: „ევროკავშირის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალში“; მაისი/2016 - პოლიტიკის დოკუმენტი: „შიდა კომუნიკაციისა და თანამშრომელთა ჩართულობის გაუმჯობესება“; აპრ. 2013 - წიგნი: საქართველოს სააღსრულებო სისტემის მიმოხილვა - ქართული სააღსრულებო სისტემა ეროვნულ და საერთაშორისო კონტექსტში. მომსახურების სფეროებია: სანივთო სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, შრომის სამართალი, კონკურენციის სამართალი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, სააღსრულებო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი