ჩარგეიშვილი ვახტანგი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ.რუსთავი ბელიაშვილის ქ.# 3
ტელეფონის ნომერი: 5 93 26 08 52
ენები: ქართული,რუსული
ელ. ფოსტა: vakhtangchargeishvili@mail.ru

ადვოკატის შესახებ:
1996 წლიდან დღემდე ეწევა დამოუკიდებელ საადვოკატო საქმიანობას.2000-2006 წლებში იყო "ადვოკატთა,ჟურნალისტთა და სპორტსმენთა გაერთიანებული ასოციაციის"ადვოკატი.2006 წლიდან არის ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი საერთო სპეციალიზაციით.2006 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.2004 წელს ჩააბარა ნოტარიუსის სტაჟიორის გამოცდა და 2004-2005 წლებში გაიარა სტაჟირება ნოტარიუსთან.2005 წელს ჩააბარა პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა.კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გავლილი აქვს ათეულობით ტრენინგი,სემინარი,მონაწილეობა მიღებული აქვს ასევე მრავალ პროფესიულ კონფერენციაში.მომსახურეობის სფეროებია როგორც სისხლის,ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი(საოჯახო,სამემკვიდრეო,შრომის,სააღსრულებლო,სამეწარმეო,კონსტიტუციური,საარჩევნოდა ა.შ.).2017 წელს ჩააბარა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის გამოცდა.პროფესიით ასევე არის ექიმი და ჟურნალისტი. ვარ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი