ზუბაშვილი ბიჭიკო

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ.თელავი. ა.ვარდოშვილის ქ#17, ქ. ახმეტა ეგ.ნინოშვილის ქ.#25
ტელეფონის ნომერი: 599 567376
ენები: ქართული, რუსული

ადვოკატის შესახებ:
საადვოკატო ბიურო გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურების სრულ სპექტრს, როგორც სამოქალაქო სამართლის, ასევე სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებში. გვაქვს რამდენიმე ტიპის მომსახურება: „პირადი ადვოკატი“, „ოჯახის ადვოკატი“, „იურიდიული პირის ადვოკატი“. ჩვენი მომსახურების ქვეშ არსებული პირები დაცული არიან სამართალდამცავი და მაკონტროლებელი ორგანოების უკანონო ქმედებისაგან. მომსახურება წარმოებს პრინციპით 24/7. ჩვენი კლიენტი გარანტირებულია მაღალკვალიფიციური, ურთიერთნდობასა და პატივისცემაზე დამყარებული მომსახურებით.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი